Home
Kancelaria-Adres
Publikacje
Kancelaria-Informacje
Zlecenie
Współpraca
Eurojuris
Deutsch
Français
English
Русский
Impressum
Polityka prywatnosci
© www4jur
Szukanie artykułów:

Znajdujesz się tutaj:

Strona startowa
Kancelaria-Informacje
Zlecenie
Umowa miUC281
dz...
 
 
 
 Zlecenie: Umowa między adwokatem/radcą prawnym i adwokatem 

Zlecenie

Od Rechtsanwalt

Imię / Nazwisko:
 

ulica:


kod pocztowy/miejscowość:
 

Tel. / Fax:
 

Email:


Szanowny Panie Mecenasie Hök!

Chciałbym/Chciałabym prosić o przejęcie zlecenia reprezentowanej przeze mnie firmy  Przeciwko wyżej wymienionej firmie został wniesiony przez  pozew, który załączam.Właściwy Sąd
 wyznaczył termin rozprawy na
 oraz termin do wniesienia odpowiedzi na pozew do
 .

Byłbym/Byłabym wdzięczny/a za niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Projekt pisma zwierającego odpowiedź na pozew przesłalibyśmy pocztą.

Mogą Państwo również skopiować pozew i wstawić w to okno:


Pozdrawiam


Uwaga: Adwokat jest wedułg prawa niemieckiego zobowiązany do zachowania w tajemnicy powierzonych mu informacji. Korespondencja w internecie lub z użyciem poczty elektronicznej może zostać przechwycona przez osoby trzecie. Kancelaria adwokacka Dr. Hök będzie prowadzić korespondencję za pomocą poczty elekronicznej tylko w przypadku, gdy Klient po odpowiednim pouczeniu wyrazi zgodę na korespondecję za pomocą poczty elektronicznej.

Datenschutzerklärung