Home
Kancelaria-Adres
Publikacje
Kancelaria-Informacje
Zlecenie
Współpraca
Eurojuris
Deutsch
Français
English
Русский
Impressum
Polityka prywatnosci
© www4jur
Szukanie artykułów:

Znajdujesz się tutaj:

Strona startowa
Kancelaria-Informacje
Zlecenie
Umowa miUC281
dz...
 
 
 
 Zlecenie: Umowa między Klientem i Adwokatem 

Szanowny Panie Mecenasie Hök!

Chcielibyśmy prosić o reprezentowanie naszych interesόw. Dlatego prosimy o bezzwłoczny kontakt, tak abyśmy mogli ustalić, czy sprawa leży w zakresie Pańskiej specjalizacji oraz czy zgadza sie Pan nas reprezentować.

Uwaga: Adwokat jest wedułg prawa niemieckiego zobowiązany do zachowania w tajemnicy powierzonych mu informacji. Korespondencja w internecie lub z użyciem poczty elektronicznej może zostać przechwycona przez osoby trzecie. Kancelaria adwokacka Dr. Hök będzie prowadzić korespondencję za pomocą poczty elekronicznej tylko w przypadku, gdy Klient po odpowiednim pouczeniu wyrazi zgodę na korespondecję za pomocą poczty elektronicznej.      

Imię:
Nazwisko:
ulica: 
kod pocztowy/miejscowość: 
Tel.: 
Fax: 
Email: 
Opis: 
 

Datenschutzerklärung